Ordhyllan

Gå till min officiella hemsida Ordhyllan >> Från och med mars 2016 är det där du kan läsa mina inlägg, betraktelser och kåserier över vardagen.

Där kan du också köpa boken VILDSINT Gryning, en novellantologi där jag deltar med en novell samt #Älskanoveller – 26 nyanser av Sverige, en antologi utgiven på Ordberoende förlag där min novell ”Bergsgatan 6” är med.

Vildsint Gryning